Enterobiasis y shigelosis,


Curs 1 Generalități — Virusologie, bacteriologie și parazitologie Cursul 2 Noțiuni de epidemiologie Cursul 3 Mijloace de apărare ale organismului uman 3 Enterobiasis y shigelosis enterobiasis y shigelosis Generalități — Virusologie, bacteriologie și parazitologie Obiectul de studiu al acestei discipline îl reprezintă organismele care provoacă daune sănătăţii omului.

Din această categorie fac parte virusurile, bacteriile si paraziţii. Virusurile sunt entităţi infecţioase acelulare, reprezentate de complexe macromoleculare alcătuite din subunităţi repetitive fig.

  1. Hpv causes acne
  2. Cancer cerebral etapas
  3. Чатрукьян опустился на колени, вставил ключ в едва заметную скважину и повернул.

  4. У нас чрезвычайная ситуация, и мне нужен этот список.

Hpv oropharyngeal cancer staging alc ătuirea enterobiasis y shigelosis mai simplă, din cauza căreia, nici astăzi nu există o părere unică privind încadrarea lor în lumea vie. Virusurile sunt strict dependente de gazda parazitată, neputându -se multiplica în afara ei din cauza absenţei unui sistem enzimatic care să replice materialul genetic.

Astfel, toate virusurile sunt parazite. Bacteriile sunt organisme unicelulare, de tip procariot materialul genetic nu este delimitat de o membranăal căror mod de viaţă este saprofit sau parazit f ig. Bacteriile saprofite consumă substanţa organică moartă aflată în descompunere, realizând transfo rmarea organicului în mineral.

Bacteriile parazite se hrănesc enterobiasis y shigelosis seama unui organism gazdă viu.

BACTERIOLOGIE

Termenul de parazit face referire la un enterobiasis y shigelosis ce enterobiasis y shigelosis pe seama altui organism. În cazul de faţă, în această categorie sunt incluşi fungii paraziţi, proto zoarele parazite, viermii paraziţi si artropodele parazite. Fungii sunt organisme eucariote materialul genetic este delimitat de o membrană nuclearăheterotrofe, al căror corp este alcătuit din hife filamente lungi uni - sau pluricelulare şi se numeşte miceliu fig. Protozoarele sunt organisme animale unicelulare de tip eucariot f ig.

Trăiesc în mediu umed sau acvatic, pot fi libere sau parazite. Se înmulțesc atât sexuat, cât și asexuat. Viermii sunt organisme eucariote pluricelulare, nevertebrate, lipsite de picioare, cu corpul lunguieţ și cu tegumentul lucios, ce se gă sesc de obicei enterobiasis y shigelosis mediul umed fig.

Cei paraziți prezintă o serie de adaptări: dețin structuri cu care se fixează în corpul gazdei, produc substanțe care să -i protejeze de enzimele secretate de aceasta, au bine dezvoltat aparatul digestiv și reproducător.

Artropodele sunt organisme animale eucariote pluricelulare, nevertebrate, al căror corp este segmentat și protejat de enterobiasis y shigelosis exoschelet chitinizat crustaceele, scorpionii, păianj enii, miriapodele, insectele fig.

Multe dintre aceste organisme nu pot fi observate cu ochiul liber, având dimensiuni foarte mici, motiv pentru care se şi numesc microorganisme. Obiectul de studiu al microbiologiei enterobiasis y shigelosis reprezintă microorganismele, grup heterogen ce are în comun dimensiunile microscopice, organizarea, în general, unicelulară şi structura internă relativ simplă.

Figura 1.

squamous papilloma mouth icd 10

Taenia solium — teniaza Figura 1. Taxonomia reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul clasificării organismelor. Astfel, dezvoltă sistemul nomenclaturii binare ce constă în denumirea fiecărui enterobiasis y shigelosis prin două nume latinizate sau cu srcine grecească. Primul nume reprezintă genul şi se scrie cu majusculă, al doilea specia sau epitetul şi se scrie cu literă mică. Spre exemplu, Staphylococcus aureus este o bacterie foarte răspândită. Staphylococcus este genul şi aureus specia.

BACTERIOLOGIE - Free Download PDF

În acest caz, genul face referire la forma şi dispunerea celulelor, adică staphylos înseamnă grup, grămadă, iar coccus — sferă. Cu alte cuvinte, această bacterie este sferică, iar celulele sun t dispuse grupat.

Diagnostic de laborator Urmăreşte confirmarea diagnosticului clinic de boală şi a stării de purtător prin izolarea şi identificarea bacilului difteric din produsele patologice şi evidenţierea potenţialului toxigen. Produse patologice: straturile profunde ale depozitului - se va recolta secreţie cu 3 tampoane faringiene. Pentru purtători se va recolta secreţie nazală cu tampoane flexibile de alginat, cu care se poate pătrunde până pe pereţii posteriori ai nazofaringelui.

Aureus face referire la huloul auriu care se formează în jurul celulelor. Uneori, organismul poate fi definit după un cercetător, spre exemplu Escherichia coli sau bacilul coli este denumit după cercetătorul Theodor Escherich. Specia coli face referire la locul unde trăieşte microorganismul, adică în colon.

Organismele au fost iniţial clasificate în 2 regnuri: Plantae şi Animalia, înainte de a fi descoperite microorganismele. Când s-a demonstrat clar existenţa acestora, acest sistem în două regnuri nu a mai corespuns realităţii. Carl Woese dezvoltă un nou sistem de clasificare enterobiasis y shigelosis grupează organismele în funcţie de caracteristicile moleculare ale acestora şi deci de cele celulare.

Totuşi, oamenii de ştiinţă au căzut de acord asupra acestui sistem abia în şi, doisprezece ani mai târziu, a fost publicat noul sistem. Woese împarte organismele în 3 grupe mari, denumite domenii. Un domeniu este mai cuprinzător decât regnul. Aceste domenii sunt: Eubacteria: enterobiasis y shigelosis care prezintă enterobiasis y shigelosis peptid oglicanic.

Archaea: procariote care nu prezintă perete peptidoglicanic. Eucarya: organisme care au materialul genetic delimitat de o membrană nucleară şi sunt grupate în următoarele regnuri: Protista acesta încă se mai modifică : alge, protozoare, mucegaiuri unicelulare; Fungi: drojdii, mucegaiuri pluricelulare şi ciuperci ; Plantae: muşchi, ferigi, a lge, gimnosperme, angiosperme; Animalia: spongieri, celenterate, moluşte, viermi, artropode insecte, crustacee, păianjeni, etc.

Дипломатическая любезность? - изумился старик. - Да, сэр. Уверен, что человеку вашего положения хорошо известно, что канадское правительство делает все для защиты соотечественников от неприятностей, которые случаются с ними в этих… э-э… скажем так, не самых enterobiasis y shigelosis странах.

Тонкие губы Клушара изогнулись в понимающей улыбке. - Да, да, конечно… очень приятно.

Studiul microorganismelor ÎnZacharias Janssen pune la punct primul enterobiasis y shigelosis în Middleburg, Olanda. Microscopul lui Janssen consta din 3 tuburi fig. Unul dintre ele se găsea la exterior şi le conţinea pe celelalte două. La ambele capete ale tuburilor interioare se găseau lentile utilizate 6 pentru amplificarea imaginii.

cursc complet microbiologie.pdf

Modelul lui Janssen putea permite ajustarea imaginii prin răsucirea tuburilor interne. Astfel, imaginile puteau fi văzute de 3 sau 9 ori enterobiasis y shigelosis mari decât erau în realitate. ÎnRobert Hooke, un cercetător englez, popularizează utilizarea microscopului fig. Teoria celulară susţine că toate organismele vii au corpul format din celule. Experimentele lui Hooke l-au inspirat pe olandezul Antonie van Leeuwenhoek să exploreze lumea microscopică fig.

A îmbunătăţit microscopul lui Hooke, putându-se ajusta mai eficient mărirea imaginilor. Lentilele confecționate de acesta aveau capacitatea de a mări imaginea între 30 și ori. Leeuwenhoek a putut observa microorganisme, pe care le-a şi descris cu deosebită precizie fig. Din desenele sale, reiese foarte clar că a observat streptococi, bacili și, de asemenea, protozoare Vorticella, Volvox, Euglena. Înpublică descrierea unor populații mari din ceea ce se va numi mai târziu Giardia lamblia.

Indivizii au fost descriși din propriile sale materii fecale. Deși van Leeuvenhoek a descris levuri, primele ilustrații ale fungilor microscopici au fost publicate de Enterobiasis y shigelosis Hooke în Deoarece, în această perioadă nu s -au făcut conexiuni între microorganismele descrise și fermentație sau boli, observațiile făcute de acești cercetători au avut un impact redus asupra omenirii.

Teoria conform căreia viața apare de novo din obiecte neanimate a rezistat din Evul Mediu până la începutul secolului al XX -lea. Van Helmont chiar propunea o rețetă de producere a șoarecilor. Cât de mult a fost înrădăcinată această idee în mintea tratament scabie poate fi evidențiat prin faptul că H.

human papilloma virus menyebabkan

Charlton Bastian, unul dintre cei mai importanți susținători ai enterobiasis y shigelosis, a murit înconvins că avea dreptate. În secolul al XVIII-lea, Lazzaro Spallanzani Italia dovedeşte că prin fierbere prelungită, microorganismele dispar şi nu mai reapar dacă vasul este închis ermetic. Acesta descoperă existenţa bacteriilor patogene enterobiasis y shigelosis a celor anaerobe.

Cu toate acestea, descoperirile sale nu au dus la anularea teoriei generației spontane. Până în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, s-au realizat doa r cercetări privind forma şi structura microorganismelor. Louis Pasteur fig. Dar chiar și cu astfel de argumente, această teorie a mai continuat să supraviețuiască.

A introdus procedeul de pasteurizare încălzirea la 56º C previne multiplicarea microorganismelor. De asemenea, introduce problema prevenirii infecţiilor prin vaccinare. Descoperă vaccinul antiholeric aviar, vaccinul anticărbunos, antirabic. Alăt uri de Robert Koch 7 fig.

cancer neuroendocrino cie 10 condyloma acuminata cancer

Acesta din urmă a devenit cunoscut dupa izolarea bacilului antraxului, bacilului tuberculozei si a vibrionului holeric. În primeşte premiul Nobel pentru Medicină şi Fiziologie datorită descoperirilor asupra tuberculozei. După ce Casimir Davaine demonstrează modul de transmitere directă a antraxului între vite, Koch studiază bacilul antraxului mai detaliat. Pune la punct o serie de metode de purificare a bacteriei din sânge şi de creştere a unor culturi pure. Descoperă cauza izbucnirii focarelor de antrax ca fiind rezistenţa timp îndelungat, în sol, a endosporilor.

Introduce sterilizarea instrumentelor chirurgicale cu ajutorul temperaturilor ridicate. Îmbunătăţeşte metodele de cultivare a bacteriilor şi de colorare, putând astfel descoperi bacteria responsabilă de producerea tuberculozei.

La mijlocul secolului al XIX-lea 1 din 7 decese era datorat acestei boli. Studiază in Egipt holera si identifică microorganismul responsabil de această boală, fără a putea demonstra existenţa lui. Probabil la fel de importante ca şi studiile asupra tuberculozei, sunt postulatele sale care stabilesc criteriile după care un organism poate enterobiasis y shigelosis considerat cauză a unei boli.

Acesta trebuie: să fie identificat în toate cazurile examinate să fie preparat si menţinut intr -o cultură pură să fie capabil să producă infecţia, chiar şi după cultivări repetate să enterobiasis y shigelosis izolat de la un animal inoculat şi cultivat din nou. Ilia Mecinikov, contemporan cu Past eur şi Koch realizează numeroase cercetări în imunologie, demonstrând însemnătatea reacţiilor celulare în apărarea organismului. Dimitrie I. Ivanovski descoperă virusul mozaicului tutunului VMT şi începe dezvoltarea unei noi ştiinţe microbio logice - virusologia.

Experienţele lui Ivanovski sunt confirmate de Martinus Beijerinck, considerat adevăratul fondator al virusologiei. Dezvoltarea microbiologiei a fost posibilă datorită progreselor realizate în îmbunătățirea microscopului, dar și în cultivarea microorganismelor. Introducerea colorației a enterobiasis y enterobiasis y shigelosis una dintre etapele importante în progresul acestei științe.

Ferdinand Cohn, botanist german, a utilizat, în cercetarea sa, coloranți vegetali, de tipul carminului sau hematoxilinei. Deja laRobert Koch utiliza albatrul de enterobiasis y shigelosis pentru evidențierea bacteriilor, iar prin fixarea colorantului cu ajutorul căldurii, a putut colora bacilul tuberculozei. Înpato logul danez, Hans Christian Gram, introduce faimoasa colorație care îi poartă numele. În ceea ce privește mediile de cultură, Pasteur a introdus primul mediu semi -sintetic care conținea săruri de amoniu, pulbere de drojdie și zahăr.

Anterior acestuia, pentru creșterea bacteriilor a fost utilizat bulionul de carne, care se folosește și în prezent.

pancreatic cancer weight loss

Pentru creșterea fungilor a fost introdus mediul cartof-dextroză -agar. Ferdinand Cohn propune ideea de mediu de bază, la care se pot adăuga alte substanțe, în funcție de necesități. Mediile inițiale erau lichide, abia în a fost introdusă gelatina și agarul, fapt ce a permis răspândirea utilizării mediilor solide. Un element banal, dar care a revoluționat microbiologia, a fost reprezentat de plăcile Petri fig. Introducerea acestora de către Petriun asistent enterobiasis y shigelosis lui Koch, a ușurat foarte mult 8 cultivarea microorganismelor.

Studiul gangrenei gazoase, în primul război mondial, a stimulat producerea vaselor pentru creșterea bacteriilor anaerobe. Apariția, după război, a centrelor de producere industrială a mediilor de cultură a ușurat activitatea de cercetare a microbiologilor, nemaifiind nevoiți să -și le producă singuri. La prepararea mediilor s-a adăugat și dezvoltarea metodelor de sterilizare intro ducerea, îna autoclavului de către Chamberlandcoleg cu Enterobiasis y shigelosis ce permitea izolarea și cultivarea bacteriilor, reducând riscul contaminării.

Microbiologia a evoluat rapid după această perioadă, studiul bacteriilor permiţând descifrarea codului genetic, a mecanismelor sintezei proteice, a mecanismele reglării celulare etc.

Studiile realizate pe Escherichia coli au permis dezvoltarea unor noi ştiinţe, cum ar fi biotehnolgiile microbiene, ingineria genetică. Distrugerea microorganismelor Eforturi imense au fost depuse spre sfârşitul secolului al XVIII -lea în dezvoltarea tehnicilor papilloma del seno. Acestea au început cu un raport al medicului maghiar Ignaz Semmelweis privind scăderea considerabilă a numărului de cazuri de febră postnatală, atun ci când s-au utilizat tehnici antiseptice.

Deși a realizat o documentare serioasă, studiul a fost prezentat într -o manieră pompoasă și egocentrică, ceea ce i -a garantat eșecul. Joseph Listerchirurg englez, a dezvoltat una dintre cele mai importante tehnici antiseptice fig.

Tematică Asistent Medicină - 04.2015

În timpul operaţiei, pacientul era pulverizat cu acid carbolic, apoi rana era bandajată cu pansamente îmbibate în acelaşi acid. Numărul de infecţii a scăzut net comparativ cu operaţiile fără metode antiseptice. Acidu l carbolic sau fenolul a fost unul dintre primele antiseptice utilizate. Ca urmare a modului organizat și științific de redactare a lucrării în care prezenta rezultatele sale, tehnica introdusă de el a avut un impact major în chirurgie.

Paul Ehrlichchirurg german, a pus bazele utilizării medicamentelor, în vederea omorârii microorganismelor deja pătrunse în corp.

Lucrând pe Treponema pallidum, a testat mai multe substanțe care ar fi putut distruge agentul cauzator al sifilisului. Împreună cu Enterobiasis y shigelosis Hata fig. Oamenii de ştiinţă s -au folosit de începutul pus de Ehrlich pentru a găsi medicamente ce pot vindeca pacienţii infectaţi. Una dintre cele mai mari realizări a venit în anulcând Alexander Fleming fig.

Fleming cu ltiva Staphylococcus aureus în laborator.

Deasemenea, făcea experimente pe mucegaiul Penicillium notatum. Accidental, culturile de Staphylococcus aureus au fost contaminate cu P. Penicilina a devenit unul dintre primele antibiotice, dar a putut fi utilizată abia îndeoarece nu se găsiseră metode de a o face stabilă.

În ceea ce priveşte microbiologia în România, cei mai importanţi cercetători au fost: Victor Babeş fig. Acesta descoperă un spor ozoar parazit al căpuşelor, numit Babesiace provoacă o boală rară si endometrial cancer early signs, numita babesioza.

Demonstrează 9 pentru prima dată existenţa bacilului tuberculozei în urina bolnavilor infectaţi. De asemenea, descoperă incluziunile citoplasmatice prezente în celulele nervoase, în cazul turbării, denumite ulterior corpusculii Babeş -Negri. Babeş a fost unul dintre iniţiatorii utilizării serului în tratamente şi a fost primul care a introdus vaccinarea antirabică în România. Enterobiasis y shigelosis asemenea, descoperă incluziunile meta enterobiasis y shigelosis metacromatic- referitor la ţesuturi, a căror elemente se colorează enterobiasis y shigelosis, cu acelaşi colorantprezente în citoplasma unor bacterii Gram pozitive bacilul diftericnumite corpusculii Babeş -Ernst.

Ioan Cantacuzino fig. A făcut enterobiasis y shigelosis la Paris, alături de Ilia Mecinikov. Descoperirile sale au fost importante în tratarea holerei, tifosului exantematic, tuberculozei şi scarlatinei.

Ca discipol al enterobiasis y shigelosis Mecinikov, s-a preocupat de studiul apărării organismului. În timpul primului război mondial, a fost şeful echipei de combatere a epidemiei de tifos.