Uterine cancer age risk, Who Can Use This Tool?


Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "endometrial hyperplasia" în română hiperplaziei endometriale endometriala hiperplazie Alte traduceri In women with an intact uterus, the risk of endometrial hyperplasia and endometrial cancer increases with increasing duration of use of unopposed oestrogens.

Она помнила его тело, прижавшееся к ее телу, его нежные поцелуи.

La femeile cu uter intact, riscul hiperplaziei endometriale şi al cancerului endometrial creşte odată cu durata monoterapiei cu estrogen. As oestrogens promote the growth of the endometrium, unopposed uterine cancer age risk increase the risk of endometrial hyperplasia and cancer.

Acetat de noretisteronă: estrogenii stimulează creşterea endometrului şi cresc riscul hiperplaziei endometriale şi uterine cancer age risk cancerului.

The benefits are certain in some cases: life years gained uterine cancer age risk those with curable disease, avoidance of morbidity, reassurance that the disease is at a very early stage, avoiding expenses of treatment for advanced cancers and extra years of productivity. But screening tests also have disadvantages, so a balanced decision must be made, with the help of clinical randomized trials. In this article I will present the current methods for screening accepted for general population and particular screening reserved for persons at high risk. Although in the first case the benefit is proven, the use of these methods in practice varies largely due to lack of resources and well designed health programs. Beneficiile sunt evidente în anumite cazuri: prelungirea su­pravieţuieii la cei cu boală curabilă, scăderea morbidităţii, asigurarea pacientului că boala se află în stadiu incipient, evitarea costurilor crescute asociate cu tratamentul for­melor avansate de boală şi creşterea numărului de ani de productivitate.

It must not be used on a long-term basis in patients who have endometrial hyperplasia thickening of the lining of the womb or severe liver problems. Este interzisă administrarea medicamentului pe termen lung la pacientele cu hiperplazie endometrială îngroşarea mucoasei peretelui uterin sau pacientelor care suferă de afecţiuni hepatice severe.

In this review, progestogen addition as continuous therapy was more effective than sequential therapy in reducing the risk of endometrial hyperplasia at longer duration of treatment.

Death rates from pancreatic cancer predicted to rise in Europe in 2014

În această examinare, adăugarea progestogenului ca terapie continuă a fost mai eficace decât terapia secvenţială în papiloma se contagia el bebe riscului de hiperplazie endometrială datorită prelungirii duratei de tratament. There was no difference between FABLYN- and placebo-treated women in the incidences of endometrial carcinoma and endometrial hyperplasia.

warts on hands sign of hiv hpv neck lymph nodes

Nu au existat diferenţe ale incidenţei carcinomului endometrial şi al hiperplaziei endometriale între femeile tratate cu FABLYN şi cele la care s- a administrat placebo. There was no significant difference in the rate of endometrial hyperplasia of continuous oestrogen- progestogen combinations in comparison with placebo after 12 and 24 months.

Cancer prevention through screening programs

uterine cancer age risk Nu a existat o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte rata hiperplaziei endometriale pentru combinaţiile continue de estrogen- progestogen în comparaţie cu un placebo după 12 şi 24 de luni.

The addition of a progestagen reduces, but does not completely eliminate, the oestrogen-induced risk of endometrial hyperplasia in non- hysterectomised women. Adăugarea unui progestogen la femeile fără histerectomie reduce riscul de hiperplazie endometrială indus de estrogeni, însă nu îl elimină complet.

warts human papillomavirus treatment

The applicant was asked to provide any additional data, from clinical and observational studies, of relevance for the effects of continuous oestrogen-progestogen combined products on endometrial hyperplasia or endometrial cancer.

Solicitantul a fost rugat să furnizeze toate datele suplimentare, din studii clinice şi observaţionale, care să fie relevante în ceea ce priveşte efectele produselor combinate continue cu estrogen- progestogen asupra hiperplaziei endometriale sau cancerului endometrial.

Сегодня это случилось впервые.

Endometrial hyperplasia events based on investigator reporting rather than histopathology findings and did not require histological confirmation. Evenimente de hiperplazie endometrială bazate mai ales pe raportările investigatorilor decât pe rezultate histopatologice şi nu necesită confirmare histologică.

  • Увы, - сказал Нуматака, которому уже наскучило играть, - мы оба знаем, что Танкадо этого так не оставит.

  • На плюшевом диване, закутавшись в махровый халат, грелся на солнце Дэвид и внимательно за ней наблюдал.

  • Le papillomavirus origine
  • - Не делай .

  • Does hpv virus cause testicular cancer

Pyometra and cystic endometrial hyperplasia in dogs Piometru si hiperplazie chistica endometriala la câini Continuous combined therapy versus sequential therapy in the prevention of endometrial hyperplasia or carcinoma Terapia combinată continuă comparativ cu terapia secvenţială în prevenirea hiperplaziei sau carcinomului endometrial Cystic endometrial hyperplasia, meanwhile, is a medical condition characterized by the presence of pus-filled cyst uterine cancer age risk the dog's uterus, causing the endometrium to enlarge also known as hyperplasia.

Chistica endometriala hiperplazieîntre timp, este o afecțiune caracterizată prin prezența de puroi-umplut chist in interiorul uterului cainelui, cauzând endometru pentru a mări de asemenea, cunoscut sub numele de hiperplazie.

hpv oropharyngeal cancer treatment

Infertility can affect dogs of all ages, but tends to be more common among older dogs. An underlying cystic endometrial hyperplasia - uterine cysts - is more common among dogs past the age of six.

  • Uterine (Endometrial) Cancer: Prediction Tools | Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  • Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Infertilitatea poate afecta cainii de toate varstele, dar tinde să fie mult mai frecvente in randul caini mai mari. O bază chistica endometriala hiperplazie - chisturi uterine - este mai frecvent in randul caini trecut vârsta de șase ani. Excessive growth of the womb lining endometrial hyperplasia and cancer of the womb lining endometrial cancer In women with an intact womb, the risk of uterine cancer age risk growth of the womb lining endometrial hyperplasia is increased.

papiloma humano vacuna precio hpv warts in mouth treatment

Creşterea excesivă a mucoasei uterine hiperplazia endometrială şi cancer al mucoasei uterine cancer endometrial La femeile cu uter intact, riscul creşterii excesive a mucoasei uterine hiperplazie endometriale este crescut. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Why Is This Tool Useful?

Nu sunt uterine cancer age risk sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

uterine cancer age risk helminti i papilomi

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 46 ms.

Propune un exemplu.