Treatment of oxyuris equi


treatment of oxyuris equi respiratory papillomatosis tumor

The obtained results suggest that the parasitophauna of the wild ani- mals deers, roedeers, bisons roughly correspond to the parasitophauna of the domestic animals cattle, sheep pasturing in the neighboring regions.

The analysis of the parasitological data show that the parasitic agents could be attributed into two groups: those obligate for treatment of oxyuris equi animals and those common for the wild and wild treatment of oxyuris equi.

The high level of infestation of the wild ruminants with fasciolas, dicrocelium, intestinal and pulmonary strongyles, protista as well as the presence of the intermediary and complemen- tary hosts demonstrate again that these take part in maintaining the epizootic chain of diseases treatment of oxyuris equi have a huge impact on infesting the domestic animals.

Mult mai mult decât documente.

In this way, the ambient environ- ment plays an important role in maintaining the epizootic chain of the parasitic infections. The recent parasitic research conducted in domestic and wild animals in Moldova reveal the conversed situation — the wild and domestic animals are reciprocally infested by various treatment of oxyuris equi agents while pasturing on the same territory.

Epidemiological surveillance of Trichinella spp infection in animals in the eastern part of Romania Moldova and the potential risk of human infection. Biotechnological control methods against pepper diseases in protected areas of the Republic of Moldova.

Key words: diversity, parasitophauna, wild animals, domestic animals, infections. Parazitozele treatment of oxyuris equi cele mai treatment of oxyuris equi întâlnite maladii la animalele sălbatice, care determină pierderi economice esenţiale. Datele bibliografice demonstrează că animalele sălbatice servesc ca rezervu- ar de agenţi parazitari pentru cele domestice [1, 2, 3, 4].

Modificările care au avut loc în sectorul zootehnic în ultimele două decenii, în le- gătură cu împroprietarirea pământului, reorganizarea unităţilor zootehnice, for- marea multiplelor ferme mici, redislocarea unui număr mare de animale de la complexe în gospodării particulare, duce la schimbarea faunei parazitare.

Bovi- nele care se aflau în stabulaţie, trecând la pășunat în diferite staţii antropogene, pătrund și în rezervaţiile naturale, unde pot transmite agenţi patogeni animale- International symposium, 13 October 49 lor sălbatice. Mamiferele sălbatice contribuie esenţial la păstrarea focarelor naturale de paraziţi, comune pentru treatment of oxyuris equi domestice şi om.

În majoritatea cazurilor para- zitozele animalelor sălbatice sunt comune şi celor domestice.

treatment of oxyuris equi

Dislocarea şi păşunarea diverselor specii şi variate vârste de animale domestice şi sălbatice pe teritorii limi- tate, care permit acumularea diverşilor agenţi parazitari, favorizează formarea focare- lor de ecto- şi endoparaziţi comune acestora.

În realizarea obiectivelor propuse s-au utilizat metode coproovoscopice Fulleborn, Darlingcoprolarvoscopice Popov, Baermannexamenul special în sarcocistoza după metoda Kakurin, investigaţii parazitologice parţiale după K.

papillomavirus caso clinico cancer de col uterin dex

Skrjabin și a spălării succesive. Intensivitatea invaziei cu nematozi, ouă de fasciole, dicrocelii, treatment of oxyuris equi de eimerii s-a stabilit în 5g feţes, în 10 câmpuri microscopice vizuale 10x În rezervaţia naturală «Codrii» s-au cercetat 62 eșantioane biologice de la cerbi cu pete, 47 - cerbul nobil, 76 — căprioare, 88 — mistreţi, 35 — vulpi, 24 — jderi și 53 probe de la treatment of oxyuris equi de câmp.

La animalele cercetate s-au stabilit 17 specii de agenţi parazitari, inclusiv 2 specii de trematode, 6 — nematode și 9 specii de protiști tab.

virus papiloma humano nic 1 tratamiento

S-a stabilit că Cerbii nobili erau infestaţi cu 5 specii de paraziţi trematode — 2, ne- matode — 1, protiști - 2 : Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum, Strongyloides papillosus, Eimeria asymmetrica, Eimeria austriaca; Cerbii cu pete - cu 5 specii de paraziţi trematode — 2, nematode — 1, protiști - 2 treatment of oxyuris equi Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Strongyloides papillosus, Eimeria asymme- trica, Eimeria austriaca; Căpriorii — cu 5 specii de paraziţi trematode — 2, nematode — 1, protiști - 2 : Fas- treatment of oxyuris equi hepatica, Dicrocoelium lanceolatum, Strongyloides papillosus, Eimeria capreoli, Eimeria ponderosa; mistreţii — treatment of oxyuris equi 4 specii de paraziţi trematode — 1, nematode — 2, protiști - 1 : Dicrocoelium lanceatum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Eimeria debliecki; vulpile — c u 3 specii de paraziţi nematode — 2, protiști - 1 : Strongy- loides stercoralis, Toxocara canis, Eimeria vulpis.

Tabelul 1.

The product acts on parasites by reducing the activity of mitochondria at the oxidoreducing enzymes it inhibits. The amount of ATP developed by mitochondria is abolished, which prevents the metabolism of the parasite's energy. The parasite dies within hours by exhausting its energy reserves.