Helminth infections are endemic in areas where


REVIEW-URI

Help prevent the onset of diabetes in people at high risk Ajuta la prevenirea debutul diabetului zaharat la persoanele cu risc ridicat There is a vaccine available for people at high risk such as veterinarians, laboratory technicians, employees of textile mills processing imported goat hair, and members of the armed forces. Există un vaccin disponibil pentru persoanele cu risc ridicat cum ar fi medicii veterinari, tehnicieni de laborator, de angajaţi din fabrici de textile helminth infections are endemic in areas where prelucrare importate păr de capră, şi membri ai forţelor armate.

Persons at high risk for invasive candidiasis include surgical patients and those whose immune systems are deficient. Persoanele cu risc crescut de candidoză invazivă sunt pacienţii chirurgicali şi cei hpv wart treatments căror sistem imunitar este deficitar.

Traducere "helminths" în română

In cases ofmalignant ventricular arrhythmias not subjected to ablation, previous cardiac arrest or patients at high risk of sudden death, proceeding with an implantable cardioverter defibrillator unicameral or bicameral pacemakers may be necessary. În cazurile de aritmii ventriculare maligne, care nu sunt supuse ablației, stop cardiac anterior sau la pacienții cu risc crescut de moarte subită, poate fi necesar tratamentul cu un defibrilator cardioverter implantabil stimulatoare cardiace unicamerale sau bicamerale.

Service providers must inform air crews about the areas at high risk of ash contamination. Furnizorii de servicii trebuie să informeze echipajele avioanelor asupra zonelor cu risc mare de contaminare cu cenușă.

The balance of risks and benefits should be considered before prescribing venlafaxine to patients at high risk of serious cardiac arrhythmia. Înainte de a prescriere venlafaxină la pacienţii cu risc mare de aritmie cardiacă gravă, trebuie luat în considerare raportul dintre riscuri şi beneficii.

Traducere "at high risk" în română

However, caution may be warranted in patients at high risk of helminth infection, in particular when travelling to areas where helminthic infections are endemic. Cu toate acestea, este necesară prudenţă la pacienţii cu risc crescut de infestări helmintice, în special în cazul călătoriilor în zone în care infestările helmintice sunt endemice. Close supervision of patients and in particular those at high risk should accompany treatment especially in early treatment and following dose changes.

Supravegherea atentă a pacienţilor, şi în special a celor cu risc crescuttrebuie să însoţească tratamentul mai ales la începutul acestuia şi după fiecare modificare a dozelor. PhotoBarr is used in photodynamic therapy treatment using light for the ablation destruction of high-grade dysplasia abnormal cells at high risk of turning into cancer in patients with Barrett's oesophagus.

cancer la ficat vindecat

PhotoBarr este utilizat în terapie fotodinamică tratament care utilizează lumina pentru îndepărtarea distrugerea displaziei de grad înalt celule anormale cu risc ridicat de transformare în celule canceroase la pacienţii cu esofag Barrett. Posaconazole SP treatment should be started by a doctor who has experience helminth infections are endemic in areas where the management of fungal infections or of treating patients at high risk of invasive fungal infections.

  • Они пощупали пульс и увезли его, оставив меня один на один с этим идиотом-полицейским.

  • Manson's Tropical Diseases EXPERT CONSULT - ONLINE AND PRINT - wwwladys.ro

Tratamentul cu Posaconazole SP trebuie să fie iniţiat de către un medic cu experienţă în managementul infecţiilor micotice sau în tratarea pacienţilor cu risc ridicat de infecţii micotice invazive. Specific attention must be given to areas at high risk, based on geographical and epidemiological data; O atenție specială trebuie acordată zonelor cu risc ridicatpe baza datelor geografice și epidemiologice; Currently, I'm working at the Fortune Society, which is a reentry program, and I work with people as a case manager that are at high risk for recidivism.

helminth infections are endemic in areas where exista viermi in corpul uman

Acum, lucrez la Fortune Society care e un program de reintegrare, și lucrez cu cei, supraveghez pe cei cu risc mare de recidivă.

Prophylaxis of Invasive Fungal Infections IFIs Studies and Two randomised, controlled prophylaxis studies were conducted among patients at high risk for developing invasive fungal infections.

Tricocefaloză

Profilaxia infecţiilor fungice sistemice IFS Studiile şi Au fost efectuate helminth infections are endemic in areas where studii de profilaxie controlate, randomizate la pacienţi cu risc crescut de apariţie helminth infections are endemic in areas where infecţiilor fungice sistemice. Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman CHMP a hotărât că beneficiile Synagis sunt mai mari decât riscurile în prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior ce necesită spitalizare şi în care este implicat VRS la copii cu risc mare de infectare.

Micafungin was more effective than fluconazole in preventing invasive fungal infections in a population of patients at high risk of developing a systemic fungal infection patients undergoing haematopoietic stem cell transplantation [HSCT] in a randomised, double-blind, multicentre study.

Micafungin a fost mai eficace decât fluconazol pentru prevenirea infecţiilor fungice invazive în grupurile de pacienţi cu risc mare de apariţie a infecţiilor fungice sistemice într- un studiu randomizat dublu- wart treatment reviews multicentric la pacienţi cu transplant de celule stem hematopoietice [TCSH].

helminth infections are endemic in areas where

Comitetul consideră că bicalutamidă mg este eficienta în tratamentul cancerului de prostată avansat local; totuşi, CHMP este de părere că indicaţiile terapeutice trebuie restrânse la tratamentul pacienţilor cu risc ridicat de progresie a bolii. However, these data do support the Committee's position that the indication should be restricted to selected patients with locally advanced prostate cancer at high risk of disease progression.

Totuşi, aceste informaţii susţin poziţia Comitetului de a restrânge indicaţiile la pacienţii selectaţi cu cancer de prostată avansat local cu risc mare de evoluţie a bolii.

Manson's Tropical Diseases EXPERT CONSULT - ONLINE AND PRINT

People at high risk should also get a seasonal flu shot, get a pneumonia vaccination, avoid smoking, avoid alcohol misuse, stay rested and fit. Persoanele cu risc ridicat ar trebui să se imunizeze cu vaccinul helminth infections are endemic in areas where, să evite fumatul, abuzul de alcool, să se odihnească. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
  • Se estimează că peste un miliard de persoane sunt purtători de Trichuris pe toată planeta, inclusiv mai mult de de milioane de copii de vârstă preșcolară și mai mult de de milioane de copii școlarizați de ani [25] [26].

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms.

helminth infections are endemic in areas where papilloma on the throat

Propune un exemplu.